läkemedel som kan förändra din multipel skleros

Det finns många läkemedel som finns idag som kan förändra loppet av din sjukdom, inklusive läkemedel för multipel skleros. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska de symptom som du har. Det bästa med dem är att de också kan minska antalet attacker som du har och även svårighetsgraden av dessa attacker. Detta gäller för multipel skleros samt. För vissa sjukdomar droger som har steroider är nödvändiga. Detta är inte fallet för multipel skleros.

Några av de läkemedel som är godkända idag för behandling av multipel skleros används också för andra sjukdomar. Emellertid kan dessa läkemedel endast användas för den första typen av multipel skleros, som är den skovvis förlöpande multipel skleros. Det finns tre sådana läkemedel som används idag:
– Det första läkemedlet som kan användas för den första typen av multipel skleros är interferon beta, en a;
– Det andra läkemedlet för multipel skleros är interferon beta, en b; denna drog kan också användas för att behandla den andra typen av multipel skleros, som är den sekundär progressiv multipel skleros;
– Injektioner med glatirameracetat är den sista typen av läkemedel som har godkänts för behandling av den första typen av multipel skleros;
Dessa läkemedel som används för behandling av multipel skleros är ganska dyra och tyvärr de bara fungerar om du har typ en eller två av multipel skleros. Denna sjukdom, som påverkar nerver kan delas in i tre typer: skovvis förlöpande multipel skleros, sekundär progressiv och första progressiv multipel skleros. Dessa läkemedel kan endast förskrivas till patienter som lider av den första och andra typen av multipel skleros. Dessutom är endast specialister tillåtet att förskriva dessa läkemedel till patienter med multipel skleros. Det viktigaste att komma ihåg när du använder dessa läkemedel för multipel skleros är att följa läkarens råd. Om dessa läkemedel tas regelbundet, kommer detta att begränsa dina många handikapp som är orsak med multipel skleros.

Det finns också ett antal andra läkemedel som kan användas för att behandla multipel skleros symtom som du har. De problem som du har med dina muskler om du lider av multipel skleros kan behandlas med medel. Andra symptom av multipel skleros kan innefatta förstoppning, impotens eller inkontinens. För dessa problem orsakas av multipel skleros finns droger liksom. Detta kanske låter lite roligt, men cannabis är också användbar vid releaving några av de multipel skleros symtom som du har.