bör du använda ett erfaret företag asbestsanering eller göra det själv

Om du planerar att ta bort asbest i ditt hem utan professionell hjälp bör du vara medveten om att detta tillvägagångssätt kan resultera i oönskade komplikationer. Det kan också hamna precis lika dyrt som att anställa någon. Det är dock möjligt att utföra din egen borttagning asbest kakel, isolering avlägsnas, eller andra typer av rening med ordentlig utbildning. Huvudmålet vid utför arbetet på egen hand bör vara att upprätthålla den högsta graden av säkerhet vid alla tidpunkter.

Det allra första du måste göra är att lösa om du faktiskt har asbest i din bostad. Detta kommer att innebära att ta prover från ditt hem och få dem testade. När du har kontrollerat att asbest är det du sedan kan påbörja arbetet. Eftersom asbest produkter är oftast inte farliga, såvida dess små partiklar släpps ut i luften, är det ofta rekommenderas att lämna dem orörda i stället för att bli av med dem.

Den reningsutrustning processen är ett svårt jobb och om något går fel kommer du inte att kunna fråga om rättslig hjälp som du skulle om du hyrt en licensierad tjänst asbestabatement. Efter att ha övervägt de ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser, om du fortfarande vill gå vidare med processen på egen hand, är det första steget att utveckla en övergripande strategi.

När du har bestämt dig för att göra arbetet på egen hand bör du få tag på en kopia av lagar och förordningar så att du har möjlighet att göra vissa du följa alla regler. Du kommer också att krävas för att få eventuella obligatoriska tillstånd. Tillsammans med de dokument du får anvisningar om det bästa sättet att utföra avlägsnandet säkert och det bästa sättet att korrekt bli av med farligt material. Läsa alla riktningar är mycket viktigt. Det gör att du kan vara effektiv i att ta bort eller tätning av asbest och samtidigt hålla alla skyddade.

Nästa steg är att få en topp kvalitetssystem andning ventilation för dig. Dessa är också kallas andas andningsskydd. Om det finns andra hjälpa till i reningsutrustning processen varje enskild person kommer att behöva sin egen andning respirator samt. Var medveten om att anställa andra arbetstagare, andra än professionella utsläppsminskning entreprenörer, är inte lagligt. Skyddskläder måste också köpas och inkluderar glasögon, overaller, kängor och handskar. De skyddskläder skall användas för det här jobbet bara och efteråt kastas bort.

Andra viktiga redskap inkluderar en vatten spruta, slangar, kniv, brytjärnet, och skålen tvätt tvål. All obligatorisk utrustning ska finnas på plats innan reningsutrustning processen. I det fall du har ingen aning om att köpa denna utrustning som du kan kontrollera dina gula sidorna eller telefon bok för företag som säljer skyddskläder och utrustning i din stad.

Det är ett mycket enklare jobb om du har minst ett extra hjälpare arbetar tillsammans med dig. Detta möjliggör en person att skrapa asbesthaltigt material medan den andra kan hålla den våt före avyttringen. Huvudregeln när du tar bort asbest är att hålla den fuktig hela tiden. Om partiklarna får torka upp de kommer utan svårighet bli luftburna. Under hela reningsutrustning processen ditt mål bör vara att se till att inga partiklar blir luftburna där de kan inandas.

Du bör ha väskor som särskilt gjorts för att hålla asbest. Kontaminerat material måste skrapas av ytor direkt i dessa särskilda påsar och sedan omedelbart förseglas. Så snart de överlämnas till en annan arbetare de behöver tätas igen och placeras sedan i lagringsbehållare som också är förseglade. Vid kassering av asbest skräp du är skyldig att märka lagringsbehållare. Om de inte är märkta att de inte kommer att accepteras av deponin. Det är viktigt att du informerar avstjälpningsplats innan reningsutrustning processen utförs. Utan anmälan de kanske inte har tillräckligt med utrymme för att acceptera dina giftiga föremål.

Så snart alla giftiga material har avlägsnats områden bör återigen vätas ner. För ytterligare skydd är det viktigt att spraya alla områden med ett tätningsmedel lösning som kommer att stoppa potentiellt toxiska partiklar från att någonsin bli luftburna. Detta kommer att försegla partiklarna, och hålla dem från att orsaka hälsoproblem senare.

Efter avlägsnande sluts det är dags att städa upp. Se till att alla områden där arbetet var gjort, vare sig klar eller inte, helt väts ned för att hålla eventuella partiklar från att komma in i luften. Arbetstagarna ska också blöta själva och deras skyddskläder ner helt. Detta görs genom sprutning av varje anställd och sedan ta bort plaggen. Respiratorn borde sitta kvar tills alla kläder har tagits bort. Detta kommer att förhindra inandning av fria fibrer medan kläderna tas bort.

Aldrig Dammsug eller sopa några fria fibrer och dammpartiklar. De bör vätas och avlägsnas såsom tidigare förklarats. Så snart allt arbete har slutförts och alla plagg har tagits bort varje medarbetare ska duscha eller bada ordentligt.

När allt arbete har gjorts måste du ta prover och få dem kontrolleras av ett laboratorium för att säkerställa att all asbest avlägsnades säkert. När som helst under hela reningsutrustning processen, om du har anledning att tro att något inte görs på rätt sätt, kontakta en expert minskning entreprenör på en gång.