mesoteliom uppgörelse, påståenden och information om flera distrikt rättstvister

Från och med 1991 flerdistrikts Tvister Judicial Panel on konsolideras alla federala asbest produktansvar personskada till Eastern District of Pennsylvania för pretrial förfaranden. Enligt statistik från MDL panelen, finns det för närvarande 60.000 ärenden som innehåller över 3 miljoner ärenden inför domstolen. Ett av syftena med denna överföring var att försöka bidra till att skapa bosättningar för fordringar.

Hur kunde allt detta komma igång?

Sedan början av 1900 har många företag i USA har varit medvetna om de faror som är förknippade med exponering för farliga asbest material. Men dessa mycket samma företag gjorde medvetna och avsiktliga beslut att arbetstagare utsätts för asbest material.

I 1934, Thomas Legge, Chief Medical Inspector fabriker bekant sa, “Ser man tillbaka i ljuset av nuvarande kunskaper, är det omöjligt att inte känna att möjligheterna till upptäckt och förhindrande av asbest sjukdom dåligt missades.”

År 1966, direktör för inköp för Bendix Corporation, EA Martin skrev ett brev till Noel Hendry av den kanadensiska Johnson Manville Company där han förklarade, “Mitt svar på problemet är:. Om du har haft ett bra liv samtidigt som du arbetar med asbest produkter varför inte dö av det”

Eftersom mer och mer information uppdagades, fortsatte tvister att öka.

vanliga frågor:

Hur lång tid tar det innan mesoteliom symptom?

Mesoteliom och andra asbestrelaterade sjukdomar kan ha en latensperiod så länge som 50 år, vilket gör det svårt för offren att identifiera källan av asbestexponering. Många av sina medarbetare och kollegor har sedan gått bort och är oförmögna att vittna som vittne.

Hur får en person som mesoteliom?

Den viktigaste riskfaktorn för att utveckla sjukdomen är exponering på arbetsplatsen. Vissa yrken har högre priser än andra. Några exempel på hög risk yrken inkluderar:

varvsarbetarna, personer som arbetar inom asbest gruvor och fabriker, punsch pressningsanläggningar, warehousemen, trippers, pelletizers, agglomeratorer, elektriker, isolatorer, arbetare järn, mekaniker, Boilermakers, snickare, gips, svetsare, longshoremen, järnvägs-och järnvägsarbetare, motor arbetare butik, flygplan mekanik, växt underhållspersonal, arbetare krossa, och operatörer kvarnen. Nästan 30% av mesoteliom diagnoser innebär marinens personal eftersom asbest har använts så mycket på militära fartyg.

Jag är en marinveteran, men jag vill inte att stämma regeringen eller militären.

De flesta mesoteliom advokater är bara intresserad av att stämma företag och företag som producerade asbest material och inte stämma regeringen eller militären.

Hur vet jag om jag har mesoteliom?

Din läkare kommer att börja med att ta en medicinsk historia, och försöka avgöra om det har skett någon historia av asbestexponering. Härnäst kommer en fysisk undersökning utföras. Din läkare kommer också att beställa röntgen och diagnostiska tester som en CT, MRI, eller PET-scan för att upptäcka eventuella tumörer eller avvikelser. Innan en diagnos av mesoteliom kan bekräftas, skall en biopsi utföras.

Om det finns en diagnos av mesoteliom, är det viktigt för läkaren att avgöra hur långt sjukdomen är i, och huruvida eller inte den har spridit sig till andra delar av kroppen. Detta kommer att bidra till att avgöra vilken typ av behandling plan bör övervägas.

Människor som får diagnosen mesoteliom har ofta svårt att hantera sjukdomen. Symptomen och biverkningar är inte bara smärtsamt, men de också begränsa livskvalitet. Cellgifter, strålning eller kirurgi kan också ta ut sin rätt på en person, och påverka deras familj och nära och kära.

Denna artikel ska inte tolkas som medicinsk eller juridisk rådgivning. För mer information, vänligen klicka på länken i slutet av denna artikel.