mesoteliom offer-hopp för mesoteliom offer

Låt inte mesoteliom göra ett offer för dig.

En mesoteliom offer får aldrig ge upp hoppet. Hopp ger styrka, och det behövs när man hanterar en åkomma som smygande och genomgripande som mesoteliom. Att hantera en mesoteliom diagnos kräver en otrolig mängd styrka. Många människor hämtar styrka från sina familjer, eller i deras andliga övertygelse, och andra tar slut på ett liv av prestationer och beslutsamhet att framhärda i sin kamp. Så länge som dessa olyckliga offer har fortfarande hopp, då deras kamp mot mesoteliom är aldrig förgäves.

Även de bästa medicinska behandlingar är värdelös om offret inte har åtagit sig att överleva genom smärta och motgångar av förfarandena. Det är sant att mesoteliom behandling kan innebära obehagliga kirurgi, strålning och kemoterapi, men när hoppet är förlorat, är allt. Tron att mesoteliom, som ett hinder, kan övervinnas och erövrade är ibland effektivare än den senaste medicinska genombrott, och en sådan positiv attityd i ansiktet av motgångar ofta inspirerar dem omkring dig, även om de inte lider av ett sådant tillstånd.

Ny teknik för behandling av mesoteliom ger hopp för offren för detta tillstånd, ger behandlingar som angiogenes, genterapi och fotodynamisk terapi ser lovande ut och de ger hopp för offren för mesoteliom som inte svarat på konventionell behandling. Också Celebra, som är en COX-2-hämmare och smärtstillande har visat att stoppa tillväxten av mesoteliom celler i en petriskål i studie som nyligen genomfördes av Dr Alfonso Catalano vid universitetet i Marche Italien. Försöksdjur med mesoteliom visade signifikant förbättring och mänskliga test kan snart påbörjas. Hoppas kan också ta formen av rättvisa. Du kan söka efter rättvisa mot asbest företag som valde att ignorera eller dölja de risker som deras produkt skulle tillfogar oskyldiga människor. Rättvisa som kommer att hindra dem från att skada andra människor och rättvisa för att veta att du kommer att kompenseras för all den smärta du har fått utstå.

Om du vill slå tillbaka mot dem som orsakat så mycket oförtjänt smärta och elände, bör du söka efter nödvändig information om mesoteliom advokater och stämningar mesoteliom